Chystá se čistka na hodonínském úřadě?

16. 02. 2016

Přestože to po volbě nového vedení a Rady vypadalo, že Hodonín začíná vstávat z popela, vypadá to, že se nad ním opět zatahují mračna.

 

Chystá se čistka na hodonínském úřadě?

 

Pan starosta si získal naši důvěru tím, že proklamoval, že je jeho cílem stabilizovat chod úřadu a že se zaměstnanci městského úřadu nemusí bát, protože rozhodně nechystá žádné čistky.

 

Ve sledu údálostí minulých týdnů však vše vypadá jinak.


V minulých týdnech byl zahájen organizační audit Městského úřadu Hodonín, v rámci kterého proběhly mezi zaměstnanci úřadu dva dotazníky. První se zaměřil na sociometrické mapování, druhý, nazvaný E- 360° zpětná vazba, na rozvoj zaměstnanců. Za tyto dva dotazníky město zaplatilo 72 000 Kč bez DPH.

 

Jen pro doplnění, v období od 1. 3. 2013  do 30. 6. 2015 probíhal v Hodoníně projekt Top úřad, jehož cílem bylo zvýšení kvality, efektivity, výkonnosti služeb, klíčových činností MěÚ a nastavení systému kontinuálního zlepšování jak směrem ke klientům úřadu, tak směrem k zaměstnancům úřadu. Proč se nenavázalo na tento projekt je záhadou.

 

Pokud pomineme cenu, nebylo by snad na dotaznících nic špatného, protože se jednalo o dobrovolné dotazníkové šetření (i když je na zvážení do jaké míry se cítíte, že něco můžete neodevzdat, pokud vám to zadal nadřízený). Jenomže toto šetření mělo být základem pro reorganizaci úřadu.

 

Pro představu uvedeme první otázku z dotazníku sociometrického mapování: Je letní pracovní den, sluníčko svítí a z nejvyšších pozic je rozhodnuto, že celý úřad dostane odpoledne volno. Rozhodnete se jet na výlet přímo z úřadu a víte, že kolegové také chtějí jet.

Otázka: Koho POZVETE, aby jel s Vámi? Vyjmenujte konkrétní kolegy, počet voleb neomezen. Odpovědi obsahovaly jména vedoucích odborů úřadu.

 

Vzhledem k charakteru dotazníků je vidět, že místo toho, aby se zkoumala náplň práce jednotlivých odborů, zkoumá se to, jak je daný vedoucí odboru oblíbený mezi kolegy. Stavět reorganizaci úřadu na obrazu mezilidských vztahů zjištěných v dotazníku je pro nás nepřijatelné. Hlavně proto, že pokud někdo není mezi svými kolegy populární neznamená, že nemůže být dobrým pracovníkem.  

 

V oblasti vztahů na úřadě určitě hraje velkou roli to, jakého odboru je daný člověk vedoucí. Záleží na tom, jak často spolupracuje s jinými odbory, ve které se nachází budově, nebo jak dlouho na úřadě působí (např. dva vedoucí odborů jsou ve své funkci jen cca 3 měsíce). Také to záleží na povaze člověka, někdo nevyhledává kolektiv a je spíše samotářský, nebo prostě nemá potřebu hledat přátelé mezi kolegy, protože má svoji dlouholetou skupinu přátel a nepotřebuje ji rozšiřovat. To přece neznamená, že nemůže být profesionálním a dobrým vedoucím. Místo toho, aby se zkoumalo, jak daní vedoucí zvládají svou práci se řeší kdo je s kým kamarád.

 

Je s podivem, s jakou rychlostí se Rada a paní tajemnice pustili do přípravy reorganizace úřadu hned po tom, co se změnilo vedení města a krátce poté, co se tajemnice po dvou letech vrátila z neschopenky. Podivné je také, že to okamžitě neodmítl pan starosta, který má mandát jen dva měsíce, nikdy předtím úřad nevedl a deklaroval, že žádné čistky dělat nehodlá.

 

Podle nás by se mělo nové vedení a Rada minimálně rok seznamovat s chodem úřadu a prací jednotlivých odborů a až poté zahájit, spolu s vedoucími odborů v rovnocenném dialogu, úpravy, které zvýší efektivnost úřadu. Rozhodně odmítáme jakoukoli větší reorganizaci úřadu, kterou vnímáme jako čistku zaměstnanců.

 

Budeme proto doufat, že se členové Rady rozhodnout přistoupit k této věci rozumně a že vedení dostojí svým slibům. Také věříme, že všichni zainteresovaní přestanou řešit vztahy na pracovišti a posílat zaměstnancům pochybné dotazníky a nechají je dělat v klidu svou práci.

 

Pozn.: V příloze přinášíme ukázku dotazníku, který zaměstnanci vyplňovali: 

dotaznik.pdf