Snížíme počet zastupitelů

20. 09. 2014

Jednou za čtyři roky zastupitelstvo rozhoduje o tom, kolik členů zastupitelstva bude v příštím volebním období voleno. V současné době má hodonínské zastupitelstvo 31 členů a je třeba se objektivně podívat na to, jestli tento počet ponechat nebo jej změnit.

Snížíme počet zastupitelů

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. stanoví počet zastupitelů pro danou velikost obce.

Obyvatel Zastupitelé
< 500      5 - 15
500 - 3 000      7 - 15
3 000 - 10 000      11 - 25
10 000 - 50 000      15 - 35
50 000 - 150 000      25 - 45
> 150 000      35 - 55

 

§68 (1) zákona o obcích také stanoví, že zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. V posledních letech počet obyvatel Hodonína klesá a k 1.1.2014 mělo trvalé bydliště v Hodoníně 24 979 obyvatel.  

Počet zastupitelů pro další volební období se projednával v únoru na zasedání zastupitelstva a byly předloženy 3 návrhy usnesení. První bylo na snížení počtu na 27, další na 29 a poslední na zachování stávajícího počtu 31. Nakonec bylo schváleno ponechání počtu zastupitelů, jako v minulém volebním období a to 31. Do diskuze se přihlásil jako jediný pan JUDr. Navrátil z KSČM a namítl, že model 31 zastupitelů je "v celku funkční", a proto by se měl nechat stávající počet.

V celku funkční být může, nicméně nevidím důvod proč by 27 zastupitelů nemohlo být stejně funkční jako 31. V této věci je nejjednodušší se držet zákona a při snižování počtu obyvatel snížit i počet zastupitelů. Předejde se i různým spekulacím o vyhřátých místech v zastupitelstvu. Ušetří se tím i malá část finančních prostředků za odměny zastupitelům a zastupitelstvo tak ukáže i ochotu snižovat náklady. V dalším volebním období se to pak může zase změnit, pokud dojde k nárůstu počtu občanů.

Další věcí je docházka zastupitelů. Při zasedáních zastupitelstva je normální účast okolo 23 zastupitelů, takže zastupitelstvo funguje i při nižším počtu než je 31. Zde uvádím letošní docházku zastupitelstva. Jednotlivé docházky si můžete také zkontrolovat zde.

Leden    26
Únor    23
Květen    23
Červen    22
Červenec    22
Září    23

 

Z výše uvedených důvodů bych, při následném stanovování počtu zastupitelů, rozhodně požadoval a hlasoval pro snížení počtu zastupitelů na 27. Zároveň bych chtěl, aby mělo vedení města max. 7 radních a 2 místostarosty.

Pozn.: Počet radních a místostarostů si volí nové zastupitelstvo na ustavující schůzi.