Čeho se bojí jednatelé městských společností?

07. 05. 2018

 

V minulém roce zastupitelstvo schválilo přeměnu příspěvkové organizace Lázně Hodonín na společnost s ručením omezeným. Náš klub byl odzačátku proti této změně. Důvod byl jasný. U příspěvkových organizací mohou zastupitelé kontrolovat hospodaření, u společností s ručením omezeným ne.

 

Čeho se bojí jednatelé městských společností?

 

U příspěvkových organizací probíhají každoročně tzv. rozbory hospodaření. Na těch jsou mimo jiné přítomni členové finančního a kontrolního výboru. V těchto výborech mají své zástupce všechny zastupitelské kluby, tedy i ty z řad opozice. Pokud by zastupitelé chtěli zkontrolovat ještě něco navíc, mohou tak učinit přes zákon o přístupu k informacím, či popřípadě přes kontrolní výbor.

Od chvíle, kdy se začalo mluvit o přeměně Lázní Hodonín z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným, jsme  upozorňovali na tuto skutečnost a na to, že zastupitelstvo přestane mít kontrolu nad hospodařením Lázní Hodonín. Stejně jako tomu je v případě Městské bytové správy a společnosti Tespra.

V době kdy se měnily Lázně Hodonín na s.r.o., vznikala také nová ekonomická pravidla pro obchodní organizace. Tato pravidla projednával i finanční výbor, kde bylo navrželo, aby na rozborech hospodaření společností mohli být přítomni také členové kontrolního a finančního výboru. I přes nevůli těchto společností, kdy se největší protesty ozývaly z Městské bytové správy, nakonec rada města takto navržená pravidla přijala. Rozborů hospodaření městských s.r.o. se tedy mohli účastnit i členové kontrolního a finančního výboru. Jen pro dokreslení celé situace, valnou hromadou společností je rada města.

Členové obou výborů tedy dostali termíny rozborů, na které se mohli přihlásit a s jejích účastí bylo počítáno. Nakonec je ale vše přece jen jinak. Na jednání rady města 10. 4. 2018 (tedy několik dní před rozbory) radní zrušili původní pravidla a schválili pravidla nová. Podle nových pravidel se však rozborů členové finančního a kontrolního výboru účastnit nemohou. A tak ani plánovaných termínů se přihlášení členové zúčastnit nemohli a dostali informaci, že rozbory se konat nebudou.

Zatímco podoba původních pravidel se velkoryse projednávala na finančním výboru, ty nové byly schváleny bez předchozí konzultace.

Když se na posledním jednání zastupitelstva diskutovalo o převodu městského majetku do Lázní Hodonín s.r.o. zaznělo z více stran, že se převodu nemusíme bát, protože městské společnosti přece nemají co skrývat. Nevůle jednatelů společností a radních, aby jim vidělo pod ruky více lidí, však vyvolávají spíše opačný dojem.