Buráň: Materiály Rady města nově veřejné!

10. 01. 2016

Od nového roku se může Hodonín pyšnit novinkou v podobě kompletního zveřejňování podkladů pro rozhodování Rady města. Nově se tak může každý občan v týdením předstihu podívat, o čem bude Rada jednat a rozhodovat. 

 

Buráň: Materiály Rady města nově veřejné!

 

Podívat se tak budete moci například i na všechny žádosti a důvodové zprávy k projednávaným věcem, které dříve nebyly veřejně přístupné. Postupně se tak plní jeden z našich cílů, který jsme si stanovili před volbami, a to ztransparentnění ve všech oblastech řízení města, v tomto případě při rozhodování v Radě. 

 

Bývalé vedení  nebylo k větší transparentnosti přístupné, a to byl také jeden z mnoha důvodů, proč jsme navrhli jeho odvolání v čele se starostkou Grauovou. Nové vedení zatím ukazuje, že to s transparentností myslí přinejmenším upřímněji, než tomu bylo doposud a kromě zveřejňování materiálů Rady jsou to nově i interpelace občanů, kde mohou občané během zastupitelstva v samostatném bodě pokládat dotazy na vedení nebo odborné pracovníky města.

 

Věříme, že v Hodoníně nastává doba, kdy se politici nebojí zveřejňovat důležité dokumenty a přistupují k občanům s maximální otevřeností a vstřícností. Jestli tomu bude tak i v budoucnu ukáže čas.

 

Zde přikládáme ukázku zveřejňování dokumentů Rady.

 

Zde volební noviny, kde jsme o zveřejňování  také mluvili.