Analýza volebních výsledků

18. 10. 2014

Přinášíme podrobnou analýzu volebních výsledků Svobodných v Hodoníně. Analyzovali jsme několik ukazatelů v jednotlivých okrscích a objevili jsme pár drobných nesrovnalostí.

Svobodní v Hodoníně obdrželi 6,75 % hlasů při volební účasti 29,26 %. Získali tak 11 371 hlasů z celkových 168 526 hlasů. Tento výsledek znamenal historický úspěch Svobodných v Hodoníně, díky kterému budou mít Svobodní 2 mandáty v zastupitelstvu.

 

Jak ale vypadaly výsledky v jednotlivých okrscích? Sledovali jsme data, jako jsou: jednotlivý zisk hlasů pro daného kandidáta, počet voličů v okrsku, počet odevzdaných obálek, celkový zisk hlasů v procentech v daném okrsku a další. Všechny data můžete vidět v přiloženém obrázku níže.

 

 

Okrsek č. 2

U kandidáta č. 31 Tomáše Chramosty je chyba v čísle 25. Zde mělo být pouze číslo 20, řekl nám to náš člen komise, který tuto chybu zaznamenal až po vyhlášení výsledků. Číslo bylo nedopatřením špatně zapsáno. 

 

Okrsek č. 6

U kandidáta č. 11 Petra Bartoše mělo být pravděpodobně místo čísla 9, číslo 19. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by všichni kandidáti dostávali preferenční hlas, jen tento kandidát ne. Opět mohla tato chyba vzniknout nedopatřením.

 

Okrsek č. 16

U kandidáta č. 22 Přemysla Horáka se pravděpodobně sčítající upsal o jednu čárku a místo čísla 10 je zapsáno číslo 9. 

 

Okrsek č.19

Tento okrsek svým rozložením hlasů vůbec neodpovídá standardním výsledkům z jiných okrsků.

 

Ostatní data jsou k vidění v přiloženém obrázku. Jedno je ale jisté. Jednotlivé nesrovnalosti a pochybení pouze dokazují složitost sčítání a náchylnost k drobným, či větším chybám. Námi nalezené nesrovnalosti by ale na náš výsledek při prokázání neměly velký vliv.

 

Závěr: Jsou to pouze naše úvahy a nezpochybňujeme výsledek voleb.