10. zasedání zastupitelstva - pozvánka

22. 01. 2016

V úterý 26.1. nás čeká již 10. zasedání zastupitelstva. Asi nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bude schvalování investic pro rok 2016. Dále nás čeká obměna finančního a kontrolního výboru, rušení námi dlouho kritizovaných zásad prodeje městských bytů a další. Pozvánku na zasedání naleznete na konci tohoto článku.

 

10. zasedání zastupitelstva - pozvánka

 

1) Schválení investic pro rok 2016

Po odvolání starostky v listopadu 2015 se napříč stranami dohodlo, že se schválí pouze provozní část rozpočtu a investice se budou schvalovat na začátku roku 2016. Důvodem bylo, že investiční akce navržené bývalou starostkou nebyly připraveny a proto bylo nutné tuto část rozpočtu přepracovat.

 

Výsledkem jsou investice, které byly dopředu připraveny a investice, u kterých se bude zpracovávat projektová dokumentace. Nejdůležitějšími investicemi roku 2016 tak bude rekonstrukce krytého bazénu (návrh 50 mil. Kč), rekonstrukce ulice Jánošíkova s ohledem na požadavky místních obyvatel (7 mil. Kč),  1. etapa revitalizace sídliště Větrná hůrka (12. mil. Kč) a revitalizace ulice Vřesová (7 mil. Kč). Na další investice se můžete podívat přímo do rozpočtu v části Odboru investic a údržby (v příloze).

 

Máme informace, že se někteří zastupitelé budou pravděpodobně snažit schválení rozpočtu napadnout, protože nebyl schválen jako celek (v příloze zápis z finančního výboru). Budeme zvědaví na případné vysvětlení právního odboru a očekáváme bouřlivou diskuzi.

 

Z našeho pohledu se jeví varianta schválení investic až v roce 2016 jako správná. Každý zastupitelský klub měl také možnost poslat vlastní návrh investic a můžeme říci, že z našeho seznamu investic se jich několik objevilo v návrhu rozpočtu. Jedná se například o projektovou dokumentaci (PD) k revitalizaci parku na ulici Sadová, PD k vnitřní rekonstrukci kulturního domu a vypuštění výstavby městského sklepa.

 

Vypadá to že bude také vytvořen tolik potřebný plán investic pro budoucí léta, který bude veřejný a bude obsahovat informace o fázích  příprav jednotlivých projektů. Vyjadřovat se k němu budou moci také občané města. Tento dokument je zatím ve fázi příprav a doufáme, že se jej podaří v tomto roce realizovat.

 

2) Změny ve výborech

Některé zastupitelské kluby měly po volbách ve výborech více jak jednoho člena a znevýhodňovaly tak ostatní. Koalice tedy měla převahu v obou výborech. Nakonec z diskuze vzešla dohoda, že každý zastupitelský klub bude mít ve výborech právě jednoho člena.

 

3) Zrušení zásad pro prodej bytů

Prakticky hned po volbách jsme začali kritizovat způsob prodeje městských bytů, které město prodávalo za 20% jejich odhadní hodnoty. Jako odůvodnění město uvádělo, že byty prodává dlouholetým nájemcům a vždy se to tak dělalo. S tímto vysvětlením jsme se nespokojili a požádali jsme o radu také úřad na ochranu hospodářské soutěže, který se na tuto problematiku podíval alespoň z pohledu veřejné podpory a dal nám za pravdu, že město nemá smluvně ošetřeno, kdyby chtěl někdo byt prodat obratem za tržní cenu nebo ho začal pronajímat.

 

Výsledkem našeho ročního snažení a přesvědčování je nyní návrh na zrušení předmětných zásad a předpokládáme, že se budou zpracovávat nové, které budou počítat s prodeji nemovitostí i za pomocí elektronických aukcí.

 

Celou pozvánku na zasedání zastupitelstva naleznete zde.

 

Přílohy:

1) Rozpočet 2016

2) Investiční část rozpočtu 2016

3) Zápis z finančního výboru 20.1.2016